Coördinatie Maurice van der Kaa.

Email vogelwerkgroepmiddenbrabant@gmail.com  

werkgroep landschapsbeheer


De afdeling Landschapsbeheer is al jarenlang actief op het terrein van het knotten en het uitdunnen van bossen. De namen houtploeg en knotploeg stammen nog uit de tijd dat deze groep wilgen ging knotten. Dat is al zeker 35 jaar geleden, in de beginjaren van de vogelwerkgroep. In dat prille begin werden alleen maar wilgen geknot. De allereerste rij die werd behandeld was aan het Visserslaantje in Oisterwijk. Er staat nu nog enkel één knotboom overeind! Veel geknotte wilgen zijn later alsnog door eigenaren omgezaagd.

In 1996 is de afdeling verzelfstandigd en heet sindsdien "Stichting Beheer Kleine Landschapselementen Midden-Brabant". In het winter-halfjaar wordt wekelijks in bosgebieden met professioneel materieel onderhoud gepleegd. Vooral in bosgebieden van het Brabants Landschap worden werkzaamheden verricht.

 

In het begin ging alles nog met het handzaagje maar al snel werd met de eerste motorzaag gewerkt. Daardoor konden er meer activiteiten worden ontwikkeld zoals houtwallen onderhouden, kleine heideterreintjes openmaken en Amerikaanse vogelkers verwijderen. Werkte men in het begin voor veel particulieren, langzaam is overgegaan naar opdrachten voor Brabants Landschap en een enkele keer voor Natuurmonumenten.

 

In de winter van 2016/2017 werd er een EHBO-cursus (EHBO in het bos) gevolgd, theorie en praktijk. Ook werd veel aandacht besteed aan preventieve maatregelen zoals het in orde hebben van de EHBO-middelen. Daarnaast werd er ook door alle leden van de werkgroep een cursus gevolgd ter verdere professionalisering: “Basistraining :Veilig omgaan met de motorzaag”.

Veilig werken was altijd al een belangrijk thema ; in deze cursus werd uitgebreid onze kennis van de motorzaag , het onderhoud daarvan en vooral het veilig werken ermee benadrukt. Twee theorieavonden en twee praktijkdagen in het bos hebben ons weer een stuk verder gebracht. Ieder kon na de cursus ook een certificaat in ontvangst nemen! Bovendien hebben we geïnvesteerd in veiligheidskleding en gehoorbescherming.

 

Werkgroepleden:

Maurice van der Kaa, Aad van Gelswijk, Sjef Staps, Toine Murray, Nico Hilgers en nog enkele mensen die niet lid zijn van onze vogelwerkgroep.

  

Werkzaamheden de laatste jaren:

 

Lokatie Werkzaamheden
Zonnewende Moergestel Verwijderen Amerikaanse eik, Am. vogelkers. Pseudo-Acasia, dunning van Grove den
Rietven Oisterwijk Omvormen van een Fijnsparrenbos
Setersheike Haaren                          Verwijderen Amerikaanse vogelkers
Moddervelden Oisterwijk Uitdunnen van Grove den, een Gagelveld vrijgezet
Stokske Oisterwijk Dunning eikenbosje, verwijderen exoten
Kievitsblek Oisterwijk Renovatie oude fruitboomgaard