huiszwaluw

Delichon urbicum

 


Coördinatie: Peter van Gestel

Stel je vraag: Contactformulier

 

Kenmerken 

  • De bovenzijde is glanzend blauwzwart van kleur
  • De onderzijde en de stuit zijn wit
  • De staart is slechts zwak gevorkt
  • Op de borst bevindt zich een onduidelijke donkere vlek

 

 

Omschrijving

Huiszwaluwen zijn 12,5 cm lang en hebben een korte gevorkte staart. Huiszwaluwen zijn in ons land te vinden vanaf half april tot oktober. Ze broeden in (kleine) kolonies en ons land telt zo'n 100.000 broedparen.

 

De huiszwaluw en de boerenzwaluw zijn de meest voorkomende zwaluwen in Nederland. In vergelijking tot de boerenzwaluw is de buik van de huiszwaluw wit in plaats van roomkleurig, terwijl de keel wit in plaats van rood is. De huiszwaluw is in de vlucht van de boerenzwaluw te onderscheiden door de veel minder diep gevorkte staart. De huiszwaluw vliegt met grote snelheid en scherpe bochten. In de vlucht vangt de vogel insecten die door speciale borsteltjes bij de snavelwortel vastgehouden worden. Meestal jaagt de huiszwaluw hoog in de lucht, maar bij vochtig weer vliegt de vogel veel lager. In oktober trekt de huiszwaluw naar tropisch Afrika en zuidelijk Afrika om het volgende jaar in april weer terug te keren.
De zwart-witte kleur van de huiszwaluw heeft de vogel de bijnaam 'nonnetje' bezorgd.

 

Nestbouw

Ze bouwen bolvormige nesten van klei of leem aan de buitenkant van gebouwen, vaak onder een bij voorkeur witte richel of dakgoot. Wit houdt het nest koel en weerkaatst licht naar de nestopening.  Als bouwmateriaal gebruiken ze natte klei,
die ze verzamelen langs randen van plassen in de buurt. 
Het nest heeft een vliegopening aan de bovenkant.

 

 

Kunstnesten

Om de huiszwaluwen te helpen zijn er kunstnesten. Dit zijn een soort kommetjes die met lijm of siliconenkit tegen de overstek worden gelijmd. Toch moet er ook dan nog modder in de directe omgeving te vinden zijn  zodat ze het nest af kunnen werken. Deze nesten worden in beperkt aantal ingezet in ons werkgebied.

 


Download
De praktijk als leidraad en inspiratie
De huiszwaluw, wie is er niet verknocht aan dit wonderlijke vogeltje? Vele dragen hem een warm hart toe en spannen zich in om de huiszwaluw de ruimte te bieden die hem toekomt. Vaak al vele jaren. Dit heeft een schat aan kennis en ervaringen opgeleverd over de bescherming van de soort. Deze handleiding biedt daar een overzicht van. Daarmee willen we iedereen op weg helpen die iets voor de huiszwaluw kan- en wil betekenen. En wie wil dat niet!?
Huizwaluwbescherming 2016.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB

Huiszwaluwtillen in 2016-2018 

Begin januari 2019 stonden er in Nederland 204 zwaluwtillen klaar voor de terugkerende huiszwaluwen. Daarvan werden er het voorgaande jaar 36 als bewoond gemeld. De aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen in de nabijheid blijft een belangrijke voorwaarde voor succes, naast het ongeschikt worden van een locatie waar een kolonie verdween.  

 

Download
De Nederlandse huiszwaluwtillen in 2016-
Adobe Acrobat document 1.5 MB