zwaluwtoren

Klik op de foto en bekijk de reportage die MTV over het zwaluwtorenproject gemaakt heeft.
Klik op de foto en bekijk de reportage die MTV over het zwaluwtorenproject gemaakt heeft.

Vakwerk en een monsterklus! Dat kun je gerust stellen van het werk rondom de zwaluwtoren. Een enorm werk is verricht om de toren in Oisterwijk te verwezelijken. Diversen mensen, onder leiding van Hannie Nilsen en Gerard van der Kaa, hebben hier aan mee gewerkt. Klik op de foto en bekijk de reportage die MTV over dit project gemaakt heeft..


11 augustus 2015

Werkzaamheden aan de zwaluwtoren

Het eiland en de sloot rond de toren zijn de afgelopen maanden volledig dichtgegroeid. Het is

eigenlijk een veel te warme dag om iets te doen maarde sloot staat droog, we hebben de beschikking overeen bosmaaier en enkele mensen hebben toegezegd vandaag te willen helpen. Dus met frisse moed gaan we aan de slag. Het frisse is er snel vanaf. Met een

bosmaaier worden de slootkanten en het eilandje kort afgemaaid. Een zware, lastige klus. Verder wordt er flink gewied en vervolgens moet alles ook nog eens bij elkaar geharkt worden. Vooral de zogenaamde pispotjes verstikken de aanplanting. In korte tijd wordt enorm veel werk verzet en na een middag zwoegen, ligt alles er weer keurig bij.

Erg leuk was het dat we continu aangemoedigd werden door huiszwaluwen. De laatste huiszwaluwen in deze buurt zijn 2 jaar terug allemaal gepredeerd, waarschijnlijk door de grote bonte specht. We hebben dan ook nog niet vaak huiszwaluwen bij de toren gezien, eigenlijk slechts één keer. Nu vlogen er de hele middag huiszwaluwen, soms wel 10-12 tegelijk.

Het blijkt dat de kunstnestjes die we vorig jaar in de buurt opgehangen hebben, succes hebben gehad. Bij D’n Duyp 27 zijn beide kommetjes bezet, en in de Burgemeester Poortstraat zijn de kommetjes (3) ook bewoond geweest. Nu waren er nog minstens 3 broedgevallen op deze adressen, waarschijnlijk zijn dit 2e of 3e legsels. Goede vooruitzichten dus. 

Ook een kijkje in de toren gaf reden tot blijdschap. Weliswaar geen gierzwaluwnestjes maar in 3 kasten hadden vogels genesteld, waarschijnlijk mezen, en in een aantal nestkasten lagen uitwerpselen van kleine zangvogels. Mezen, mussen of boomkruipers die hier overwinterd hebben? In ieder geval zijn de nestruimtes ontdekt.

Toon, Joep, Fraans en Gerard, bedankt!


28 maart 2015

Onderhoudswerkzaamheden aan de zwaluwtoren

Eind maart is er hard gewerkt om het stuk grond bij de zwaluwtoren ‘vogelklaar’ te maken.  Leden van beide vogelwerkgroepen (IVN Oisterwijk en Midden-Brabant) hebben samen met de werkgroep Landschapsbeheer gezwoegd om het land bij de toren kaal te maken zodat de huiszwaluw hier leem kan vinden om een nest te bouwen. Opslag langs de oever werd verwijderd, de watergang werd ontgroend. Het hoger gelegen gebied werd met een bosmaaier afgemaaid en met een schoffel werd korte metten gemaakt met onkruid dat de haag dreigde te verstikken.

Het klinkt allemaal zo makkelijk maar het was hard werken en vele kruiwagens groenafval werden tegen de schuine kant omhoog getrokken om daarna afgevoerd te worden. Maar nu is het dan ook helemaal in orde voor de huiszwaluwen.
De komende weken zal er op het hoger gelegen deel een speciaal akkermengsel opnieuw ingezaaid worden waardoor het bij de toren ook voor insecten en andere vogels goed toeven zal zijn.

Vrijwilligers, allemaal bedankt voor jullie medewerking. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen, Gerard en Hannie (gierzwaluwwerkgroep)