de vereniging


bestuur

 

 

 

 

Voorzitter                    Nico Hilgers

Penningmeester         Peter Slingerland

PR +Communicatie    Jan van Rijsewijk

Notulist en verslagen  Marcel Morel

Bestuurslid                  Gerard van der Kaa              

 


secretariaat

Vogelwerkgroep Midden Brabant

Kloosterstraat 54

5175BJ Loon op Zand


bankgegevens

Gironummer NL78 TRIO 0379224984 

Kamer van Koophandel 40259382


contactpersonen werkgroepen en commissies

Excursies Wiel Poelmans
Landschapsbeheer Nico Hilgers
Peregrijn Jan van Rijsewijk
Website Jan van Rijsewijk
Steenuil Erik Poelen
Kerkuil Bart van Beerendonk
Oeverzwaluw Nico Hilgers
Huiszwaluw Peter van Gestel
Gierzwaluw Gerard van der Kaa
Roofvogels Peer Busink
Weidevogels Peer Busink
 

mailadressen

Om privacy redenen worden geen emailadressen vermeld. Wil je één van de bestuursleden of contactpersonen bereiken gebruik dan ons contactformulier. Stel daar je vraag en de juiste persoon zal contact met je opnemen.


het heerkenshuis / de vergaderruimte

In het linkse gedeelte van het Heerkenshuis houden wij onze maandelijkse ledenbijeenkomsten. Ook worden er de vogelcursussen gegeven en houdt het bestuur er vergadering.

Adres: van Ginnekenweg 12, 5071NJ Udenhout.