OVER ONS


'Vogelwerkgroep Midden-Brabant' is de roepnaam van onze vereniging. De eigenlijke naam is 'Werkgroep voor Vogel-en Natuurbescherming Midden-Brabant' en deze werkgroep is in januari 1979 notarieel opgericht.  

 

 'De vereniging heeft ten doel het beschermen van de in het wild levende vogels en het behoud en beheer van natuur en landschap, in het bijzonder in Midden-Brabant'.

 

 De Vogelwerkgroep streeft haar doel na door:
 - het verrichten van onderzoek
 - het verzamelen van gegevens
 - het geven van voorlichting door o.a. cursussen, excursies en lezingen
 - het uitbrengen van publicaties
 - het verrichten van onderhoud en beheerswerkzaamheden

 

Zoals de naam van de werkgroep al impliceert, omvat het werkgebied van de vereniging het middendeel van de provincie Noord-Brabant. Dit gebied bevat een conglomeraat van verschillende biotopen, zoals de grote natuurgebieden met heide, bossen, stuifzanden, de landgoederen en de beekdalen enz.

Niet alleen grotere gebieden, maar zeker ook agrarische gebieden en het stedelijk milieu hebben onze aandacht. Vogels kiezen voor hun reproductie het biotoop uit waaraan zij het beste zijn aangepast. Vogels manifesteren zich in verschillende hoedanigheden in een gebied; ze zijn broedvogel, doortrekker of wintergast. Waarom en waardoor vogels reageren op situaties in de tijd blijft facinerend. Wij proberen op onze manier hiervan iets te begrijpen en dit op de één of andere manier vast te leggen. In ieder geval zal getracht worden op deze website onderwerpen onder de aandacht te brengen die ons inziens de moeite waard zijn om ze te vermelden. En dat niet uit intrinsieke meldingsdrang, maar vooral om begrip en verwondering over met name vogels en verder over onze omringende natuur over te brengen, waardoor deze natuur ook meer redenen krijgt om beschermd te worden.

 

TOEN....

Bij de oprichting in 1972 begon de groep als 'Falco', genoemd naar de slechtvalk (Falco peregrinus). Nu nog heet ons digitale clubblad Peregrijn. Oprichters van het eerste uur waren o.a. Jo Swaans, Bart en Kees Horvers, Johan van de Wiel, Gerard van der Kaa, Jan Buijnsters, Loek en Nico Hilgers.

 

Nico Hilgers vertelt hierover: "De directe aanleiding waren de plannen van de gemeente Oisterwijk met het Lindepark in het centrum. Dat was een moerasachtig, verlandend gebied met veel broedvogels. Met name Jan Buijnsters was erg voor behoud van het gebied. Hij woonde aan de rand van het Lindepark, had een grote volière thuis en was specialist in het grootbrengen van goudvinken in gevangenschap. Op het moment dat de eieren waren uitgebroed zette Jan de deuren open en zochten de oudervogels voedsel in het Lindepark!"

 

Nico gaat verder: "Voor de oprichters van de werkgroep waren de drijfveren dan ook erg divers. De aktiviteiten waren vanaf het begin gevarieerd; vogels inventariseren, wilgen knotten, excursies organiseren, nestkasten bouwen. Eén van de eerste excursies bracht ons naar Den Dekt, tussen Alphen en Baarle-Nassau om daar ortolanen te leren kennen. Onderweg werd de Regte Hei aangedaan om korhoenders te bekijken. We kwamen er zoveel tegen dat we de moeite niet namen om ze te tellen"!

 

Later in 1974 besloten Vogelwerkgroep Falco en Roofvogelwerkgroep de Meierij ( Ger van den Oetelaar en Jan Doevendans) verder te gaan onder de naam Vogelwerkgroep Midden-Brabant.

 

EN NU....

De vogelwerkgroep bestaat op dit moment uit ongeveer 50 leden. Misschien wat weinig maar toch zijn we met veel zaken bezig. Zo worden er elke zomer in ons werkgebied de huiszwaluwnesten geteld. Steen- en kerkuil krijgen hulp door het aanbieden van nestgelegenheid. We deinzen er niet voor terug om een oeverzwaluwwand of ijsvogelwand aan te steken en, in samenwerking met het IVN- Oisterwijk, te bouwen aan een zwaluwtil voor gierzwaluw én huiszwaluw. Kievit, grutto en wulp proberen we hun broodnodige bescherming te geven. Daarnaast gaan we op excursie, verrichten tellingen, we inventariseren en geven elk voorjaar een vogelcursus. Ook komen we elke maand bij elkaar in het Heerkenshuis om bij te praten of om te luisteren naar interessante lezingen. En soms breken we onze kennis stuk op een vogelquiz.

Bij dat alles hebben we ook nog ons clubblad Peregrijn dat 4x per jaar digitaal wordt verstuurd naar onze leden. Je kunt deze vrijblijvend ontvangen. Geef dan wel je mailadres door via het contactformulier