*Foto's zijn gemaakt door leden.

HOME

Wij zijn bezig vorm te geven aan onze doelstellingen.

Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd.

Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. 


BOEKRECENSIE door Corine Goldschmidt

 

Over ‘DE MAN OP DE DIJK’ door Elvira Werkman

Het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief

KNNV Uitgeverij 2018

 

De man op de dijk vertelt het verhaal over de ontdekkingen, de drijfveren, handelswijzen en veel veldonderzoek ervaringen van oprichter van de stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (WGK), Ben Koks. Geboren en getogen Groninger die op zijn tiende verjaardag van zijn oma een vogelboekje kreeg wat het begin bleek van iets groots.

In 1990 staat Ben Koks over een Oost-Groningse akker te turen, ziet hij een bijna uitgestorven Circus pyargus man, grauwe kiekendief, naar de rand van een luzerneveld vliegen, erin duiken, weer boven komen met een muis en die overdragen aan een opgedoken vrouw. Ze hebben een nest in de akker, nog niet eerder ontdekt. Ben Koks weet dat de luzerne binnenkort gemaaid gaat worden en het nest daarmee verloren zal gaan. Hij markeert het nest met een tak........Lees verder.......


Vooraankondiging Week van het Landschap 2019

12-10-2019 / 20-10-2019  Kom mee naar buiten!

Ieder jaar organiseert Brabants Landschap de Week van het Landschap in één van haar gebieden. Dit jaar op het terrein van de voormalige steenfabriek in Udenhout. Houd vanaf augustus/september de website in de gaten voor het complete programma.


Voor de 42 ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met

boeiende lezingen en een uitgebreide informatiemarkt. De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor vogels en natuur. Zaterdag 30 november in de Reehorst te Ede. 

Houd de Sovon-website www.sovon.nl/ld in de gaten voor het definitieve programma!

 


Na veel nieuws met ellende over de venijnige eikenprocessierups verklaren gemeenten inmiddels de oorlog aan de kriebelbeestjes. En zie! De vogel lijkt naast bestrijden het beste wapen in de strijd. Het leger neemt volgens de Vogelbescherming in Zeist ook steeds grotere vormen aan. "Want ook vogels kunnen niet meer om de eikenprocessierups heen. Er is een lekker hapje bij gekomen."

De koolmees is de bekendste natuurlijke vijand. Die voeden de larven aan hun jongen, maar ook met behaarde rupsjes weet de mees wel raad. Maar ook kraaien en vooral kauwen hebben het inmiddels op de kriebelbeestjes voorzien. Dat zijn echte alleseters en werken alles naar binnen. Andere aanstormende verslinders zijn volgens de Vogelbescherming onder andere de spreeuw, de boomklever en de koekoek.

Niet elke vogel zal meteen een processierups aanvallen, maar als er eentje het probeert zullen andere vogels dat gedrag imiteren. "Als eentje durft, volgen er snel meer. Het moet maar net in het karakter van de vogel zitten."

Of de vogels de oorlog van de eikenprocessierups winnen, durft de Vogelbescherming niet te zeggen. "Een vogel kan behoorlijk wat rupsen op, maar het is maar net of de rups zichzelf sneller ontwikkelt.

Bron: Vogelbescherming


Een van de oorzaken dat het aantal zomertortels dramatisch daalt is dat hij nauwelijks voedsel kan vinden. Operatie ‘Zomertortel van Vogelbescherming’ is er volledig op gericht om de voedselvoorziening te herstellen. Op korte én op lange termijn.

Aan leden wordt gevraagd om direct melding te maken bij het horen of zien van een zomertortel in ons werkgebied. Let tijdens de wandelingen extra op het sonore en dromerige gekoer. Op plekken met geschikte nestgelegenheid en waar de zomertortels gesignaleerd zijn, starten we met bijvoeren. Het is een tijdelijk noodmaatregel om de grootste nood te lenigen. Op kansrijke plekken komen later voedselveldjes. Herkenning Zomertortel.

 


Vogelwerkgroep Midden-Brabant en Vogelwerkgroep KNNV Tilburg hebben samen, in opdracht van de terrein beherende organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het gebied de Hilver onderzocht op broedvogels. Om te zien of weidevogels profiteerden van de natuurherstelmaatregelen is het broedvogelonderzoek uitgevoerd. 

Lees hier het uitgebreide rapport.