HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Samen maken we Nederland mooi! Hier lees je het uitgebreide digitale jaarverslag 2017 van Natuurmonumenten.

Het rapport over de Nederlandse broedvogels in 2016 is verschenen. Dankzij de zachte winter en gunstige omstandigheden in de Afrikaanse overwinteringsgebieden was 2016 voor veel vogelsoorten een goed jaar. Dat resulteerde onder meer in 38 soorten die talrijker waren dan ooit sinds 1990, met daarbij wintergevoelige soorten als IJsvogel, Vuurgoudhaan en Roodborst. Veel relatief nieuwe broedvogels als Zeearend, Cetti’s Zanger, Kraanvogel en Oehoe zitten sinds hun vestiging in de lift. Dé primeur van 2016 was echter het eerste geslaagde broedgeval van......Lees meer. 

Ieder jaar opnieuw is het spannend: hoeveel gierzwaluwen komen er terug uit Afrika in de Johanneskerk te Oisterwijk? Hoeveel eitjes hebben ze? En vooral, hoeveel jongen vliegen uit. Om antwoord op onze vragen te krijgen, stonden we vaak een hele tijd met verrekijker naar de kasten te turen en keken we na afloop van het broedseizoen of er uitwerpselen of eischalen in de kasten lagen. Maar sinds we 16 camera’s hebben in even zoveel kasten kunnen we al tijdens het broedseizoen een kijkje nemen bij de gierzwaluwen in de Joanneskerk in Oisterwijk. Open hier de livebeelden en volg het paartje in nest 5.

Het rapport 'Watervogels in Nederland in 2015/2016’ is klaar. Dit rapport staat  bol van de informatie over het voorkomen van watervogels in Nederland. Sovon hoopt hiermee iedereen te motiveren om het telwerk voort te zetten. De digitale versie is hier te downloaden. 

 

Peer Busink ‘Uilenbeschermer van het jaar 2018’ .

De motivatie van de jury: 

Al van jongs af genoten vogels zijn grote belangstelling, waarna hij in 1980 toetrad tot de regionale vogelwerkgroep. Hij werd er zelfs nog voorzitter van. Altijd was hij in het veld te vinden, gewoon om te genieten, maar ook om te tellen en te inventarissen. Met de zo verzamelde gegevens voorzag hij beheerders van natuurorganisaties van ‘verbeterpunten’. Als bestuurder van de lokale natuurvereniging startte hij projecten op voor gierzwaluwen, ijsvogels, steenuilen en vleermuizen. Onder zijn vleugels heeft de uilenbescherming een hoge vlucht genomen. Als geboren en beroepsmatige pedagoog wist hij veel mensen te motiveren voor het goede doel, ook de jeugd. Als uilencoördinator gaf hij leiding aan 12 vrijwilligers, waaronder één van de jongste van Nederland. Onder hem liepen de werkverdeling, registratie van gegevens, het maken van het jaarverslag, het beschikbaar stellen van materialen en de PR op rolletjes. En al droeg hij onlangs het stokje over, gestopt is hij niet als natuurbeschermer. Want als kartrekker van het lokale biodiversiteitsteam drukt hij nog altijd zijn stempel op de natuur in zijn omgeving. Reden genoeg dus om de oorkonde van ‘’Uilenbeschermer van het jaar’ toe te kennen aan … Peer Busink uit Biest-Houtakker.   

 

Petitie: Europees verbod neonicotinoïden

In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen! Lees verder....