*Achtergrondfilm Vogeldagboek.nl

Coronavirus: N.a.v. de door de Rijksoverheid genomen maatregelen komen alle activiteiten van Vogelwerkgroep Midden-Brabant tot nader bericht te vervallen. 

 

Tellen van vogels is gewoon mogelijk. Houdt wel de juiste richtlijnen in acht.

  • Houd bij het tellen altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga alleen, of met maximaal twee personen gezamenlijk op pad.
  • Vermijd drukke plekken en voorkom groepsvorming van meer dan twee personen.
  • Reis zo veel mogelijk alleen, of met hooguit één andere vogelteller in één auto.
  • Rijd zoveel mogelijk rechtstreeks van huis naar het telgebied en terug. Vooral als het telgebied niet in je woonomgeving ligt.
  • Draag een mondkapje als dat nodig is, zoals in vogelkijkhutten.
  • Kijk niet door optische apparatuur van andere vogelaars.

HOME


Nationale Tuinvogeltelling

In het weekend van eind januari vindt de Tuinvogeltelling plaats: jaarlijks tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin, zodat Vogelbescherming en Sovon meer leren om ze beter te beschermen. Daarnaast is het ontzettend leuk én het is makkelijk, dus iedereen kan meedoen. Hier vind je alle verdere gegevens.


Wil je thuis je vogelkennis bijschaven?

Sovon biedt op You Tube een aantal online cursussen zoals 'Lastige vogelgeluiden' of 'Hoe determineer ik grote meeuwen?'  Oefen je vogelkennis met de online cursussen en workshops. Hier vind je ze allemaal.


Het Jaar van de Wilde Eend is afgelopen. Het doel van het Jaar van de Wilde Eend was om achter de oorzaken van de achteruitgang te komen. De inspanningen van tellers en onderzoekers hebben zeker resultaten opgeleverd. Dit krijgt dit voorjaar zijn apotheose, maar hier vind je de nieuwste informatie.


Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling live invoert. De app werkt ook offline en is speciaal voor de telprojecten van Sovon ontwikkeld. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt! Alle telgegevens vind je terug op je computer zodat je altijd terug kunt kijken. Hier vind je de uitleg.