HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Februari  

 • 28 Ledenbijeenkomst

Maart

 •  6 Vogelcursus Les 2
 • 20 Vogelcursus Les 3
 • 25 Excursie 2 de Brand
 • 28 Ledenbijeenkomst

April

 • 3  Vogelcursus Les 4
 • 8  Excursie 3 Loonse en Drunense duinen
 • 25 Ledenbijeenkomst

Mei

 •  8  Vogelcursus Les 5
 • 13 Excursie 4 den Opslag
 • 20 Excursie 5 Diessens Broek
 • 22 Vogelcursus Les 6
 • 30 Ledenbijeenkomst

De Oost-Brabantse Vogelaarsdag wordt dit jaar gehouden op 11 maart 2017 in het natuurgebied Keent tussen Ravenstein en Grave.

's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden en is er een zeer aantrekkelijk programma, na de lunchpauze is er een excursie in het natuurgebied Keent onder begeleiding van lokale gidsen. Alle informatie is te vinden op de site Vogels in Brabant.

Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland hebben 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. Zijn galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen. De koekoek neemt al tientallen jaren af in Nederland. 'We willen achterhalen waarom het zo slecht gaat met de koekoek. Daarom gaan we op zoek naar de juiste maatregelen om het tij te keren. Ook jij kan helpen de koekoek te behouden'. Lees meer....

Er is een uitvoerig rapport verschenen 'Broedvogels in het Hengstven 2015'. De broedvogelbevolking van het Hengstven wordt gedomineerd door soorten van open, extensief gebruikte landschappen, zoals Patrijs, Kwartel en Veldleeuwerik. In de meer besloten gebiedsdelen met heggen en ruige slootkanten komen zijn soorten als Roodborsttapuit, Blauwborst, Grasmus en Spotvogel beeldbepalend. Door de afwezigheid van bos zijn bosvogels schaars vertegenwoordigd, een soort als Lees meer.....

Het rapport 'Watervogels in Nederland in 2014/2015’ is verschenen. Sovon zegt hierover: "Dit rapport, dat dankzij jullie inspanningen tot stand is gekomen, staat weer bol van de informatie over het voorkomen van watervogels in Nederland. Namens de auteurs en de samenwerkende organisaties wensen we je veel leesplezier toe. We hopen dat het rapport, mede door de twee jaar geleden ingezette vervroeging van de publicatiedatum, motiveert om het telwerk voort te zetten". Download hier het volledige rapport.

Aanpak Van Dam gericht op stabiele weidevogelpopulatie.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer een plan van aanpak voor de weidevogels gepresenteerd. Deze weidevogelaanpak is in overleg met provincies tot stand gekomen en afgestemd met Boerennatuur.nl, als koepelorganisatie van de agrarische collectieven. Het doel van de aanpak is om de weidevogelpopulatie te stabiliseren. Dit is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Lees meer....