Coronavirus: N.a.v. de door de Rijksoverheid genomen maatregelen komen alle activiteiten van Vogelwerkgroep Midden-Brabant tot nader bericht te vervallen.

 

 

HOME


Dode (jonge) mezen

In de afgelopen periode haalde opvallende sterfte onder volwassen pimpelmezen regelmatig het nieuws, maar recent horen we ook het nodige over sterfte  van jonge mezen. Om er een vinger achter te krijgen belden medewerkers van Sovon verschillende onderzoekers. Lees verder.....

 


Gerard van der Kaa is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard krijgt, volkomen terecht, deze onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeenschap. Voor de kerk, voor de natuur in brede zin, en met name voor vogels heeft Gerard zich altijd belangeloos ingezet. Nooit doet iemand vergeefs een beroep op hem. Namens alle leden proficiat!


NIEUW BOEK

Bescherming van biodiversiteit,

een weerbarstige uitdaging.

24 april 2020 verschijnt een rijk geïllustreerd boek, waarin de bescherming van biodiversiteit in Nederland wordt onderzocht en nader geanalyseerd. Er wordt uiteengezet wat het begrip biodiversiteit inhoudt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de in Nederland aanwezige

biodiversiteit en de recente aantastingen daarvan. Het beleid met zijn tekortkomingen komt ter sprake, evenals de mogelijkheden om een beter beleid te realiseren. Lees meer....


Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling live invoert. De app werkt ook offline en is speciaal voor de telprojecten van Sovon ontwikkeld. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt! Alle telgegevens vind je terug op je computer zodat je altijd terug kunt kijken. Hier vind je de uitleg.


Deze lente hoopt de Vogelwerkgroep weer meer zwaluwen te mogen begroeten. “Het zijn belangrijke vogels, waar er steeds minder van zijn. Maar niet bij de zwaluwtil in Moergestel. Daar zijn we trots op,” vertelt Hannie Nilsen van de zwaluwwerkgroep. Lees meer....


Jaar van de Wilde Eend 

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen.

Met een lezing op de Sovondag opende Erik Kleyheeg officieel het Jaar van de Wilde Eend. "In 2020 proberen we er achter te komen wat de achteruitgang van de Wilde Eend veroorzaakt". Op de website www.jaarvandewildeeend.nl blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.