HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

 

 

Vogelwerkgroep Midden-Brabant wenst iedereen een vogelrijk nieuwjaar.

AGENDA

Januari

  • 19/21 Midwintertelling
  • 24       Lezing 'Tuinvogels in de winter'
  • 27/28 Tuinvogeltelling
  • 30       Ledenbijeenkomst

Februari

  • 18 Klapekstertelling

Tel op zaterdag 27 of zondag 28 januari 2018 een half uur de vogels in uw tuin. Leuk en leerzaam om dat samen te doen met uw kinderen of kleinkinderen. De vogelwerkgroep wil weten hoe het gesteld is met de tuinvogels in ons werkgebied. De uitslag van de telling kun je hier doorgeven, met vermelding van woonplaats, straat en tijdstip.

 De uitslag kunt u ook doorgeven aan de landelijke telling van Vogelbescherming.

 

Vogelwerkgroep Midden-Brabant wil aan deze landelijke telling speciale aandacht schenken door een lezing te organiseren met als thema 'Tuinvogels in de Winter'. Deze lezing vindt plaats op woensdag 24 januari in het kruisgebouw van stichting 'De Peppel', Zeshoevenstraat 31 in Udenhout. De lezing begint om 20.00 uur en zal gegeven worden door Peer Busink. De toegang is gratis. Een brochure gemaakt door de Vogelwerkgroep over welke vogels uw tuin kunnen bezoeken, kunt u tegen kostprijs verkrijgen.

Vogelwerkgroep Midden-Brabant start komend voorjaar een Vogelcursus speciaal voor Beginners. Er  zijn 6 theorieavonden op maandagavond en 6 excursies op de zaterdagmorgen. De Brand, Leemputten, den Opslag en Loonse en Drunense duinen zijn gebieden die we kunnen bezoeken. U leert vogels herkennen, zowel aan hun uiterlijk als aan hun geluid. Maar zeker ook onderwerpen zoals de anatomie van vogels, de vogeltrek, de zintuigen, welke verrekijkers zijn het meest geschikt, de nestbouw en nog vele andere zaken zullen tijdens de cursus aan de orde komen. Vragen zoals: Waarom kunnen vogels op een tak slapen en vallen ze er niet vanaf, waarom zingen vogels eigenlijk, hoe komt het dat vogels in de lucht kunnen blijven, zullen beantwoord worden.

Hier vind je het volledige programma.

Er is een toename van het gebruik van uilen en roofvogels op jaarmarkten, braderieën, shows, fotoshoots en andere evenementen. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen: Sinterklaas met een oehoe op zijn arm,  uilen en roofvogels op kerstmarkten of op kinderfeestjes.  Verschillende beschermingsorganisaties distantiëren zich hiervan.  Door het verspreiden van posters hoopt men dat het publiek zich bewust gaat worden van de problematiek. De posters kun je downloaden om uit te printen. Lees er alles over....

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten.

De bekendste is de officiële Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. Dat gebeurde in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.

 

Eind november is het boek 'Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling' verschenen. Het is een omvangrijk werk geworden van 496 pagina's, met meer dan 1000 afbeeldingen, volledig in kleur. Van de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen er hebben plaatsgevonden en in welke mate natuurontwikkeling de biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed. Niet alleen de huidige stand van zaken wordt goed weergegeven, er is in dit boek ook veel aandacht besteed aan de vraag wat natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht.

Meer hierover.....