HOME


Week van het Landschap 2019

12-10-2019 / 20-10-2019  Kom mee naar buiten!

Ieder jaar organiseert Brabants Landschap de Week van het Landschap in één van haar gebieden. Dit jaar op het terrein van de voormalige steenfabriek in Udenhout. Houd de website in de gaten voor het complete programma. 

(Meld je aan voor 'de Vroege Vogelexcursie').


Vogelcursus voor Beginners

Het komende voorjaar start de Vogelwerkgroep een Vogelcursus voor Beginners.  Lees de voorwaarden en kijk het programmaJe kunt je daarna opgeven via het contactformulier.


Aktieplan stikstof

De stikstofproblemen zijn groot. Daarom lanceert de BMF het Brabants Actieplan Stikstof. Met dit actieplan wil de Brabantse Milieufederatie beleidsmakers uitdagen om lef te tonen en stevige keuzes te maken die de stikstofproblemen effectief en structureel oplossen. In het actieplan staan 12 concrete maatregelen die de provincie meteen kan toepassen.


Nationale Vogelteldag

Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch is de spreeuw het vaakst geteld. In totaal vlogen er die dag 159.905 spreeuwen over ons land. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink. In heel Europa gingen  vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. In ons land werd op ruim 160 plekken geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden minimaal 566.813 vogels gezien, verdeeld over 208 soorten. Het is de 24e keer dat Vogelbescherming de Euro Birdwatch in Nederland organiseert.


Inventarisatieverslag

Lees hier het "Inventarisatieverslag Oeverzwaluwen Beekse Bergen Gemeente Hilvarenbeek 2012-2018".

Peer Busink heeft samen met Frans Schelle jarenlang de oeverzwaluwwand in de Beekse Bergen geïnventariseerd en verzorgd. Dit verslag wil hij opdragen aan Frans, die vlak voor het nieuwe broedseizoen 2019 vrij plotseling is overleden.


Vogeltrek

Elk jaar is de vogeltrek weer een fascinerend fenomeen. Welke vogels zijn dat en hoe herken je ze?

Er is nu een gids die helpt om trekvogels te herkennen aan hun trekroep ( de geluiden zijn te beluisteren op de app Birdsound Europ) en vliegbeeld. Van de imposante kraanvogels tot aan de kleinste zangvogels en van de meest algemene ganzen tot en met zeldzame doortrekkers als roodkeelpieper of ortolaan. Te verkrijgen bij Sovon of KNNV. €32,95


Landelijke dag

Voor de 42 ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! 

Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een uitgebreide informatiemarkt. De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor vogels en natuur. Zaterdag 30 november in de Reehorst te Ede. Houd de Sovon-website www.sovon.nl/ld in de gaten voor het definitieve programma!