HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Februari

  • 27 Ledenbijeenkomst

Maart

  • 03 Westbrabantse vogelaarsdag
  • 10 Oostbrabantse vogelaarsdag
  • 18 Rondje Zeeland
  • 20 Lezing ganzen in de Lenadelta door Stefan Sand
  • 25 Excursie Margraten
  • 27 Ledenbijeenkomst

April 

  • 19 Lezing gierzwaluw

Speciaal voor onze leden: De Lenadelta, in het noorden van Siberië, beslaat een gebied zo groot als half Nederland en is daarmee de grootste delta van de Arctis. Najaar 2017 zijn hier ongeveer 250 ganzen en zwanen gezenderd om op die manier meer te weten te komen over hun trekroutes naar China. Eén van de teamleden is ecoloog en filmmaker Stefan Sand. Over deze reis achter de ganzen aan heeft hij een filmpresentatie gemaakt. Speciaal voor leden.  Lees meer.......

De Stichting 'Vogels in Brabant' is op zoek naar ondersteuning van haar activiteiten. Het VIB is opgericht met het doel provincie-breed gezamenlijk vogelactiviteiten te ontplooien. Zo heeft het een aantal thema-avonden georganiseerd, onderhoudt het een website en organiseert het de Brabantse Vogelaarsdagen. Om al deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en nieuwe te kunnen ontplooien is men op zoek naar actieve vogelaars die willen ondersteunen. Interesse? Info Henk Sierdsema. henk.sierdsema@sovon.nl

Er is een toename van het gebruik van uilen en roofvogels op jaarmarkten, braderieën, shows, fotoshoots en andere evenementen. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen: Sinterklaas met een oehoe op zijn arm,  uilen en roofvogels op kerstmarkten of op kinderfeestjes.  Verschillende beschermingsorganisaties distantiëren zich hiervan.  Door het verspreiden van posters hoopt men dat het publiek zich bewust gaat worden van de problematiek. De posters kun je downloaden om uit te printen. Lees er alles over....

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten.

De bekendste is de officiële Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. Dat gebeurde in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.