HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Iedereen een fijne vakantie toegewenst

 

Augustus

  • 29 Ledenvergadering

Op de foto met een uil? Niet meer in Antwerpen!

Gedaan met roofvogels op braderijen en in dierenshows. Antwerpen verbiedt die praktijken op hun grondgebied. Roofvogels als valken, uilen en buizerds mogen niet langer opgevoerd worden als publiekstrekker in shows of op buurtfeesten in de stad.

Natuurmonumenten brengt mensen die van natuur houden bij elkaar. Samen beschermen ze de natuur. En allemaal verwonderen ze zich over de prachtige planten- en dierenwereld. Dat is de rode draad van het jaarverslag 2016.        

Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland hebben 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. Zijn galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen. De koekoek neemt al tientallen jaren af in Nederland. 'We willen achterhalen waarom het zo slecht gaat met de koekoek. Daarom gaan we op zoek naar de juiste maatregelen om het tij te keren. Ook jij kan helpen de koekoek te behouden'. Lees meer....

Overheid komt eindelijk over de brug met plan om weidevogels te redden. Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de industrialisering van de landbouw. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60% van onze weidevogels verdwenen. Grutto’s, veldleeuweriken, kieviten, scholeksters… het is stil op het platteland. Maar er gloort hoop: er ligt nu een Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels op tafel.verheid komt eindelijk over de brug met plan om weidevogels te redden. Lees meer.....