Coronavirus: N.a.v. de door de Rijksoverheid genomen maatregelen komen alle activiteiten van Vogelwerkgroep Midden-Brabant tot nader bericht te vervallen.

 

 

HOME


Het jaar van de Wilde Eend is bijna tot een eind gekomen. Meer dan duizend vrijwilligers hebben waarnemingen van eendenkuikens doorgegeven tijdens het kuikentelproject in het Jaar van de Wilde Eend. Tijd voor een eerste impressie. Hoe is het broedseizoen verlopen?

Kijk hier voor een verslag. In ‘Het Jaar Van’ staat in 2021 de merel centraal.


Landelijke Dag anders dan anders! Geheel passend binnen de corona-richtlijnen organiseert Sovon dit jaar een Landelijke Dag voor vogelaars in Nederland. Volg het programma vanuit huis, of kom naar de Reehorst in Ede. Op zaterdag 28 november kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van topsprekers. Voor deze speciale corona-editie is er een aangepast programma in de Reehorst in Ede. Hiervoor zijn 570 kaarten beschikbaar. Lees verder.


Bescherming van biodiversiteit,

een weerbarstige uitdaging.

24 april 2020 verschijnt een rijk geïllustreerd boek, waarin de bescherming van biodiversiteit in Nederland wordt onderzocht en nader geanalyseerd. Er wordt uiteengezet wat het begrip biodiversiteit inhoudt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de in Nederland aanwezige

biodiversiteit en de recente aantastingen daarvan. Het beleid met zijn tekortkomingen komt ter sprake, evenals de mogelijkheden om een beter beleid te realiseren. Lees meer....


Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling live invoert. De app werkt ook offline en is speciaal voor de telprojecten van Sovon ontwikkeld. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt! Alle telgegevens vind je terug op je computer zodat je altijd terug kunt kijken. Hier vind je de uitleg.