*Achtergrondfilm Vogeldagboek.nl

HOME


Steun het aanvalsplan Grutto.

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels. Zij maakten een reddingsplan in de vorm van het Aanvalsplan Grutto. Actie van de rijksoverheid blijft echter uit, ondanks een breed draagvlak in de politiek. Vogelbescherming Nederland start daarom, samen met andere organisaties, een petitie om de regering tot uitvoering te manen.  Hier kun je tekenen.


Verdroging van de natuur is vooral een waterverdelingsvraagstuk.

Er valt meer dan genoeg neerslag in Brabant maar zo’n 80% wordt afgevoerd, via sloten, kanalen en beken via de Maas naar zee. Het overige water zakt in de bodem en vult het grondwater aan. Een even groot volume grondwater als wat jaarlijks in de bodem infiltreert, wordt echter gebruikt voor beregening door de landbouw, industrie, als drinkwater en voor het sproeien van tuinen, sportvelden en ander stedelijk groen.

Om waardevolle natuur te herstellen en te behouden is meer grondwater nodig. Lees meer..... 


2022 wordt het Jaar van de Merel

Het is de talrijkste en misschien wel de bekendste vogel van ons land: de Merel. Toch zijn er zorgen. Merels nemen in recente jaren in aantal af. Hoe kan dat gebeuren met een soort die zich zo succesvol heeft aangepast aan de menselijke omgeving? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar het antwoord op die vraag.

Lees meer....


Wil je thuis je vogelkennis bijschaven?

Sovon biedt op You Tube een aantal online cursussen zoals 'Lastige vogelgeluiden' of 'Hoe determineer ik grote meeuwen?'  Oefen je vogelkennis met de online cursussen en workshops. Hier vind je ze allemaal.


Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling live invoert. De app werkt ook offline en is speciaal voor de telprojecten van Sovon ontwikkeld. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt! Alle telgegevens vind je terug op je computer zodat je altijd terug kunt kijken. Hier vind je de uitleg.