*Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Jan Wolfs, Eric Poelen en Nico Hilgers.

HOME

Wij zijn bezig vorm te geven aan onze doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. 


Een van de oorzaken dat het aantal zomertortels dramatisch daalt is dat hij nauwelijks voedsel kan vinden. Operatie ‘Zomertortel van Vogelbescherming’ is er volledig op gericht om de voedselvoorziening te herstellen. Op korte én op lange termijn.

Aan leden wordt gevraagd om direct melding te maken bij het horen of zien van een zomertortel in ons werkgebied. Let tijdens de wandelingen extra op het sonore en dromerige gekoer. Op plekken met geschikte nestgelegenheid en waar de zomertortels gesignaleerd zijn, starten we met bijvoeren. Het is een tijdelijk noodmaatregel om de grootste nood te lenigen. Op kansrijke plekken komen later voedselveldjes. Herkenning Zomertortel.

 


Vogelwerkgroep Midden-Brabant en Vogelwerkgroep KNNV Tilburg hebben samen, in opdracht van de terrein beherende organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het gebied de Hilver onderzocht op broedvogels. Om te zien of weidevogels profiteerden van de natuurherstelmaatregelen is het broedvogelonderzoek uitgevoerd. 

Lees hier het uitgebreide rapport.


 

Het rapport 'Watervogels in Nederland in 2016/2017' bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2016 tot en met juni 2017. Tijdens de midwintertelling worden bovendien vele kleine wateren en andere delen van het agrarisch gebied onderzocht, alsmede vele stadsparken, grachten en kanalen. Lees hier het rapport.


Zie je een probleem buiten op straat of in de natuur? Vuilniszakken ergens gedumpt, een fietspad met losse tegels of zie je een andere vreemde situatie? Laat het simpel weten met BuitenBeter. Deze App helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente waar je op dat moment bent. Met die feedback kan vervolgens een schone, veilige en goede leefomgeving worden gerealiseerd. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem met foto gemeld. Als het probleem is opgelost krijg je hierover bericht van de gemeente. Installeer daarom direct de App op je smartphone.