HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Peer Busink ‘Uilenbeschermer van het jaar 2018’ .

De motivatie van de jury: 

Al van jongs af genoten vogels zijn grote belangstelling, waarna hij in 1980 toetrad tot de regionale vogelwerkgroep. Hij werd er zelfs nog voorzitter van. Altijd was hij in het veld te vinden, gewoon om te genieten, maar ook om te tellen en te inventarissen. Met de zo verzamelde gegevens voorzag hij beheerders van natuurorganisaties van ‘verbeterpunten’. Als bestuurder van de lokale natuurvereniging startte hij projecten op voor gierzwaluwen, ijsvogels, steenuilen en vleermuizen. Onder zijn vleugels heeft de uilenbescherming een hoge vlucht genomen. Als geboren en beroepsmatige pedagoog wist hij veel mensen te motiveren voor het goede doel, ook de jeugd. Als uilencoördinator gaf hij leiding aan 12 vrijwilligers, waaronder één van de jongste van Nederland. Onder hem liepen de werkverdeling, registratie van gegevens, het maken van het jaarverslag, het beschikbaar stellen van materialen en de PR op rolletjes. En al droeg hij onlangs het stokje over, gestopt is hij niet als natuurbeschermer. Want als kartrekker van het lokale biodiversiteitsteam drukt hij nog altijd zijn stempel op de natuur in zijn omgeving. Reden genoeg dus om de oorkonde van ‘’Uilenbeschermer van het jaar’ toe te kennen aan … Peer Busink uit Biest-Houtakker.   

 

Petitie: Europees verbod neonicotinoïden

In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen! Lees verder....