Coördinatie Gerard van der Kaa en Hannie Nilsen.

Email: vogelwerkgroepmiddenbrabant@gmail.com  

           zwaluwen@ivnoisterwijk.nl

 

gierzwaluw

Apus apus


De werkgroep gierzwaluwen wordt voor een  belangrijk deel ondersteund door Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk. Doelstelling van beide groepen is het beschermen van de gierzwaluw in Oisterwijk en omgeving zodat in de toekomst op veel plaatsen genoten kan worden van deze zomervogel die zo kort in ons land is. Een vogel met een bijzondere leefwijze: Ze slapen en paren in de lucht en komen alleen 'aan land' om te broeden. Gierzwaluwen zijn maar drie maanden van het jaar in Nederland. Vandaar de naam “honderd-dagen-vogel”. Ze arriveren massaal eind april/begin mei en vertrekken weer begin augustus.