financieel


Download
Financieel Verslag 2020 en begroting 202
Adobe Acrobat document 209.5 KB
Download
Begroting 2019 en financieel verslag 201
Adobe Acrobat document 651.6 KB
Download
Begroting 2018 (1).pdf
Adobe Acrobat document 43.0 KB
Download
Begroot en gerealiseerd 2017 (Leden).pdf
Adobe Acrobat document 203.8 KB
Download
Balans 2017 Def..xls
Microsoft Excel werkblad 66.5 KB
Download
Begroting 2017 Def .pdf
Adobe Acrobat document 196.6 KB

Download
Begroot en Gerealiseerd 2016 Def.pdf
Adobe Acrobat document 210.4 KB
Download
Balans 2016 Def..pdf
Adobe Acrobat document 116.5 KB
Download
Begroting 2016.xls
Microsoft Excel werkblad 41.5 KB

Download
Begroot en gerealiseerd 2015.xls
Microsoft Excel werkblad 39.0 KB
Download
Balans 2015.xls
Microsoft Excel werkblad 54.5 KB
Download
Begroting 2015.xls
Microsoft Excel werkblad 36.5 KB

Download
Begroot en gerealiseerd VWG 2014.xls
Microsoft Excel werkblad 36.5 KB
Download
Balans 2014.xls
Microsoft Excel werkblad 52.5 KB
Download
Verslag Kascommissie 2014.pdf
Adobe Acrobat document 266.4 KB