jaarverslagen

2019

De eerste gierzwaluw arriveerde al op 26 april maar de grootste groep kwam tussen 5 en 12 mei terug in de kasten. Toen zagen we ook de eerste koppeltjes. Op 17 mei lagen de eerste eitjes in de nestkom. In één kast waren er na een gevecht op 10 juni twee eitjes uit de nestkom verwijderd .....

Download
Verslag Gierzwaluwen in de Joanneskerk 2
Adobe Acrobat document 921.5 KB

2018

Een jaar van grote droogte en hoge temperaturen. Een goed broedresultaat  maar wel een vreemd jaar. Er is een record aantal eieren gelegd maar ook veel eieren zijn verloren gegaan, meestal tijdens of na een gevecht. Of door onhandigheid......... 

Download
Jaarverslag 2018 Gierzwaluwen.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

2017

‘De zomer is het spoor bijster’ schreven de kranten maar voor de gierzwaluw was 2017 een goed jaar met over het algemeen prima weer. Af en toe kwamen de temperaturen boven de 30 graden maar deze periodes duurden nooit langer dan 2-3 dagen. Ook de regen kwam........ 

Download
GZ in Oisterwijk 2017-def.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

2016

Hoewel de gierzwaluw slechts 3 maanden in ons land verblijft, zijn we als werkgroep ook in 2016 het hele jaar zeer actief geweest. Hieronder puntsgewijs onze activiteiten. Van alle activiteiten zijn afzonderlijke, uitgebreide verslagen op de site te vinden.

Download
Gierzwaluwwerkgroep 2016.docx
Microsoft Word document 832.3 KB

2013

Gierzwaluw in Oisterwijk

Dit verslag is op de eerste plaats bedoeld om de resultaten van de inventarisatie en de overige activiteiten bekendheid te geven. Maar daarnaast wordt u ook op de hoogte gehouden van al het nieuws op gierzwaluwgebied in Oisterwijk. 

Download
Jaarverslag Gierzwaluw in Oisterwijk 201
Adobe Acrobat document 7.2 MB

2013

Inventarisatie Ketelhuis

Inventariseren van gierzwaluwen kan op 3 verschillende manieren. Het zien in- en uitvliegen van gierzwaluwen tijdens het broedseizoen, door camera’s in de kast te plaatsen of door inspectie van gierzwaluwkasten na het broedseizoen.

Download
Inventarisatie ketelhuis 2013.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

2012
Gierzwaluw in Oisterwijk
In de bijlage vindt u de digitale versie van het jaarverslag 'Gierzwaluw in Oisterwijk 2012' met daarin onder andere de resultaten van de gierzwaluwinventarisatie in Moergestel, een verslag van de bouw van de zwaluwtoren en verslagen van onze andere projecten zoals het cameraproject in de kerk. Ook kunt u lezen hoe het gesteld is met de bewoning van de gierzwaluwkasten die door voorgangers in 2005 opgehangen zijn in Oisterwijk.
 
 
Download
jaarverslag 2012_def_dig-versie_0703.pdf
Adobe Acrobat document 7.0 MB

2011

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2012

 

Download
GZ+in+Oisterwijk+2011_21sept2012.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB

2010

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2010

 

Download
De+Gierzwaluw+in+Oisterwijk+jan+2010.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

2009

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2009. 

 

Download
DE GIERZWALUW IN OISTERWIJK2009.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB