werkgebied Tilburg N./ Loon op Zand / Udenhout

Jan van Rijsewijk is woonachtig in Loon op Zand en opgegroeid in Udenhout. Nadat hij zelf ooit eens een kerkuilenpaartje op zijn erf had is de belangstelling voor uilen alleen maar groter geworden. Sinds de oprichting is hij coördinator van 'Steenuilenwerkgroep Tilburg e.o.'

Cees van der Poel woont ook in Loon op Zand. Naast de grote belangstelling voor wilde planten zoals orchideeën vindt Cees het ook heerlijk om buiten bezig te zijn. De steenuil spreekt hem bijzonder aan. Het contact met de gastgevers en de lichte kluswerkzaamheden trekken hem het meest. 

November 2017

Het broedseizoen is in ons gebied goed verlopen. Zoals landelijk lieten ook onze steenuilen een positief resultaat zien. Vanwege geplande vakanties zijn we al vroeg met de controles begonnen. Dat is ook de rede dat we steeds jongen aantroffen van enkele dagen oud. In 19 kasten is er gebroed. Hierdoor zijn er 76 jongen geteld. Een gemiddelde dus van 4. Dat ze ook allemaal zijn uitgevlogen is onwaarschijnlijk. Allerlei oorzaken zorgen er voor dat maar een klein deel de volwassenheid bereikt. 

Opvallend is een melding van een vrij broedgeval. Weliswaar aan de rand van Loon op Zand maar in het dak van een rijtjeshuis. Over cultuurvolgers gesproken!

 

Resultaat in ons gebied:

Broedgevallen 19

Aantal jongen 76

Vrij broedgevallen 2

Territoria 2

Activiteit 2

December 2015

De afgelopen twee maanden zijn we elke woensdagmiddag op pad geweest om alle nestkasten na te kijken. Zoals afgesproken in de laatste jaarvergadering hebben we zeer kritisch de plaatsen bekeken. Dat heeft tot gevolg gehad dat we enkele kasten hebben verwijderd en enkele verplaatst hebben op betere plaatsen van het erf. Onze gastouders hadden daar goed begrip voor. Ook hebben we enkele kasten weer voorzien van een stuk dakleer. Bij sommige kasten was het dringend nodig dat de houtsnippers vernieuwd werden. Onderstaande foto laat zien waar onze kasten hangen. De rood gekleurde sterren zijn bezette kasten. Een enkele een vrij broedgeval of op zijn minst activiteit. In ieder geval zijn we best trots op het resultaat. Zeker ook leuk om te melden is dat we aan de rand van Loon op Zand een steenuil heb horen roepen. De kasten hangen voor hem klaar!

Jaarvergadering najaar 2015

Op 1 oktober is de Uilenwerkgroep Tilburg e.o. bij elkaar geweest om de resultaten te bespreken van het afgelopen seizoen. De volgende belangrijkste punten zijn besproken:

Steenuil

1.Over het algemeen een zelfde beeld als vorig jaar. De steenuil laat zich niet voorspellen. Daar waar je niets verwacht vind je een broedsel, daar waar al jaren gebroed wordt blijkt de kast leeg! Biezenmortel had te maken met vier mislukte broedsels. De ouders waren wel steeds aanwezig in de kast maar de eieren waren koud, dus niet bebroed. We proberen hier een oorzaak voor te vinden. Mogelijk heeft het te maken met het grote aantal boomkwekerijen die in het gebied voorkomen en waar nogal kwistig met vergif wordt omgegaan. Jan van Rijsewijk gaat hiervoor inlichtingen winnen (Stone?) en kunnen een volgende keer de eieren wellicht onderzocht gaan worden.

2.Er is besloten om  geen nieuwe kasten te plaatsen, maar zeer kritisch te kijken waar en hoe de huidige kasten hangen. In het hele gebied hangen nu 123 kasten waarvan er in 31 kasten gebroed is en in een klein aantal activiteit is geweest.

3.Er is nog steeds een camerakast beschikbaar voor de steenuil. Jan van Rijsewijk gaat kijken of het ergens technisch mogelijk is om een camerakast te plaatsen.

4.Over het ringen van de steenuilen zijn de meningen verdeeld. Men is niet echt bang voor verstoring maar vanwege tijdgebrek en vakanties kan men er niet zelf bij zijn. Dat is erg lastig voor de ringers die niet bekend zijn met de situatie ter plaatsen.

Kerkuil

1.Zelfde aantal kasten met broedsels als vorig jaar. De aantal pullen per broedsels waren kleiner en geen tweede legsels.

2.Bart van Beerendonk geeft voorlichting op scholen. Hij weet de leerlingen te enthousiasmeren door middel van filmfragmenten, gemaakt door de camera in een kerkuilenkast in eigen gebied. Ook het pluizen van braakballen blijkt een enge maar leuke ervaring voor de kinderen.

3.De Jaaravond werd afgesloten met een aantal filmfragmenten van een kerkuilenbroedsel in de camerakast. Bart gaat kijken of de beelden straks 'gestreamd' kunnen worden zodat je ze á la minuut en live kunt ontvangen.

Resultaten zomer 2014

Een zachte winter en enorm veel muizen resulteerden in een beter resultaat. Dit jaar hebben Jan en Job behoorlijk

aan de weg getimmerd in Moerenburg. Tel daarbij drie broedsels in het nieuwe gebied Kraanven erbij en het totale aantal is bijna verdubbeld.

 

  • Zichtbaar trots zijn alle gastgevers en houden daarom de uiltjes voorzichtig doch stevig vast.

 

Broedsels 29

Geslaagd  24

Activiteit    2

Territoria   0 

 

Resultaten zomer 2013

Totaal aantal kasten 44

Aantal broedsels      14

 

Winter 2013/2014.   

 

Onze taak hebben we er voor dit winterseizoen weer op zitten. Op 44 adressen hebben we de kasten schoongemaakt, verhangen, verbetert en zo nodig gerepareerd. Wat ons opviel was, dat in 10 kasten al een steenuilenpaartje roestte. In een dergelijk geval sluiten we de kast meteen en laten alles met rust. Steenuilen bevuilen hun kasten niet zo als kerkuilen dat doen.  We maken die kasten daarom liever later schoon b.v.bij de kastcontrole in juni.

 

De werkzaamheden:

  • We hebben 3 nieuwe kasten gehangen o.a in het nieuwe gebied Kraanven.
  • Een verkeerde biotoop en geen uitzicht op een uil hebben ons doen besluiten om op 2 adressen de kast weg te halen en afscheid te nemen van de gastgevers. Men had hier wel begrip voor.
  • Op meer adressen zijn de kasten na jaren nog niet bewoond. Deze willen we toch een kans geven. We hebben de situaties nog eens goed bekeken en de kasten op een betere plek gehangen.
  • Of het een steenmarter betreft weten we niet maar in 2 kasten is er gepredeerd en vonden we resten van aangevreten botjes/vleugels van steenuilen. Dit vergt natuurlijk extra aandacht. Besloten is om voorlopig rondom de stam van de boom een kraag van kippengaas te maken. Later kunnen we er misschien een nieuwe ‘martervrije’ kast hangen. (Stone)
  • Hoe verrassend kan het zijn; op één adres troffen we een kast aan waar een steenuilenpaartje inzat. Bij het huis ernaast, op nog geen 200m., hangt ook een kast waar nog nooit een uiltje is gezien. Plan was de kast weg te halen om die ergens anders te plaatsen. Laat daar nou ook een uiltje inzitten!
  • Sommige kasten in bomen hebben we iets verhangen om zo vergroeiing en verdrukking door takken te voorkomen. Voor één kast was dit al te laat en die hebben we moeten vervangen. Om de kasten makkelijker vast te maken gebruiken we tyraps van 75cm. Groot voordeel is dat deze tijdelijk meerekken met het groeien van de boom.
  • Daar waar de binnenruimte te vochtig was hebben we stukken dakleer aangebracht om een (veel) langere levensduur van de kast te bewerkstelligen. Dit zijn afvalstukken van de plaatselijke loodgieter. Je snijd de stukken iets groter uit dan het deksel is en met enkele dakleerspijkers timmer je het stuk dakleer vast. De opening in het deksel vervalt hiermee, maar als de kastingang op een tak uitkomt, is dat geen probleem.

 

Zoals gezegd; het winterseizoen zit er op. Niet alleen de bescherming van het uilenwerk, maar zeker ook het ‘buiten zijn’ en de contacten met de gastgevers, geeft veel voldoening. Na meer dan 10 jaar wordt de auto al van verre herkend en weten ze wie men kan verwachten.

Vanaf half februari starten we met de inventarisatie. In het grootste gedeelte kennen we de uilenlocaties. Kraanven is nieuw en we zijn benieuwd wat daar ‘te winnen valt’.

 

Jan van Rijsewijk

Kees van de Poel

Tom Bijlsma

3 Februari 2014

Preventieve ingreep:

Cees zegt: 'Bij controle van steenuilenkasten troffen we in een kast (aan de bosrand), de vleugels van een steenuil. Het armbot bleek bij beide vleugels doorgebeten (gekarteld vlak) net voor het schoudergewricht en daarvoor zijn o.i. krachtige kaakjes en scherpe tanden nodig.

Omdat deze kast al enkele jaren een onderkomen bied voor steenuilen gaan we proberen een barrière aan te brengen voor predatoren, (mogelijk marters).

De betreffende boom staat solitair daarom zou het verhinderen van beklimming van de stam middels een uitstaande kraag van gaas om de stam een oplossing kunnen zijn'.

 

Ps. We hebben het plan een martervrije-kast te maken. Ruud Verbeek heeft zich hier voor aangemeld en buigt zich op dit moment over de tekeningen. 

6 Maart 2014

Ruud Verbeek heeft de eerste kast klaar. Hij zegt hierover: "De eerste uilenkast is inmiddels klaar, compleet met trespa dakplaten e.d.  De kast weegt ca. 15 Kg. waarvan 4 Kg. voor rekening van het trespa komt. Wat mij betreft geen probleem maar wel een reden om aan de zijkanten (later) enkele bevestigingspunten voor je ty-reps vast te maken".