werkgebied Biezenmortel

Ad Robben is geboren in Biezenmortel en hier nog steeds woonachtig. "Doordat ik steenuiltjes op het erf had werd ik door Jan v. Rijsewijk nog meer ge-enthousiasmeerd en ben me voor deze vogelsoort in gaan zetten".

Sjef van Iersel...................

Werkzaamheden 2013-2014

  • We hebben een paar kasten verhangen omdat we vonden dat deze niet op de juiste plek hingen.
  • 2 nieuwe kasten gehangen in ons werkgebied. Een van deze kasten hangt bij een boerderij aan de Mortel in Udenhout ter compensatie van de nog aan te leggen nieuwbouwwijk d’n Bogerd.
  • In het najaar 2013 hebben we de kasten schoongemaakt, nagekeken en waar nodig kleine reparaties uitgevoerd. Na het schoonmaken leggen we boomschors of houtsnippers in de kast. Een steenuil maakt geen echt nest maar legt wel haar eieren op de schors of snippers.
  • Dat de steenuilen de kasten wel weten te vinden blijkt uit het feit dat we in een kast 5 dode veldmuizen aan hebben getroffen en meerdere kasten met braakballen. Jammer genoeg geen broedgevallen in deze kasten.
  • In een van de kasten waar we al jaren een broedgeval aantreffen was dit in het broedseizoen 2013 wederom het geval. De gastgever zag bij controle vier eieren. Bij één broedcontrole troffen we onder de kast een dood uiltje aan van ongeveer 2 weken oud. Toen we de kast controleerden bleek deze leeg. Voor ons onverklaarbaar.
  • In 2012 en 2013 zijn een aantal jonge steenuiltjes geringd. We hebben inmiddels enkele terugmeldingen ontvangen.

 

Resultaten zomer 2013

Totaal aantal kasten 36

Aantal broedsels        3