excursie 2019


Excursie 20132014 | 2015 | 2016 | 2017


20 november 2019

Biesbosch

Zondag 24 november reden 3 auto’s met 11 leden richting Werkendam. De excursie naar de Biesbosch stond deze zondag op het programma en het beloofde een prachtige ochtend te worden. Open weer, windstil en fris weer. Jan Paymans komt er bijna elke week en kent daardoor het gebied zeer goed. Hij leidde ons naar de bekende vogelspotplaatsen.

En ondanks dat de Biesbosch het hele jaar door een gastheer is voor bijzondere vogels hebben we toch enkele wintergasten moeten missen. Klapekster, nonnetje, baardmannetje en  brilduiker b.v. hebben we niet ontdekt. Wel het explosieve geluid van de Cettiszanger dat op veel plekken te horen was. Niet zo gek als je bedenkt dat er enkele jaren terug al meer dan 350 territoria zijn vastgesteld.

 

Ons lijstje (45x) deze dag:

-Grauwe gans, nijlgans, canadese gans, kolgans, aalscholver, knobbelzwaan

-Bergeend, pijlstaart, smient, krakeend, wilde eend, soepeend, slobeend, kuifeend, tafeleend, wintertaling, meerkoet, waterhoen, middelste zaagbek, waterral, fuut, dodaars

-Grutto, witgatje, kievit, ooievaar, grote zilverreiger, blauwe reiger

-Bruine kiekendief, blauwe kiekendief, torenvalk, havik, slechtvalk, buizerd

-Cettiszanger, goudhaantje, grote bonte specht, groene specht, spreeuw, koolmees, vink, veldleeuwerik, zwarte kraai, kauw, roodborst, fazant

 


22 Februari / 25 Februari 2019

Lac du Der

Deelnemers: Victor Retel Helmrich, Nico Hilgers, Eric Poelen, Gerard van der Kaa, Frances van Lipzig, Rini Vughts, Aad van Gelswijk, Marcel Morel, Roos Bakxs en Hannie Nilsen.

In de periode van 22/25 februari 2019 hebben  9 leden van de Vogelwerkgroep (1x IVN) een bezoek gebracht aan het Lac du Der in Frankrijk. In het vroege voorjaar en in november speelt zich aan de oevers van Lac du Der-Chantecoq, in het groene bosgebied van de Franse Champagnestreek, een oorverdovend spektakel af, als talloze gracieuze kraanvogels er neerstrijken om te foerageren. 

Download
Verslag Lac du Der
Lac du Der.docx
Microsoft Word document 3.7 MB
Download
Tellijst alle vogels Lac du Der
lac du der.xlsx
Microsoft Excel werkblad 14.5 KB