excursie 2017


Excursies 20132014 | 2015 | 2016 | 2019

Zaterdag 23 september 2017

Excursie de Liereman

Oud-Turnhout België

Nico Hilgers/Victor Retel Helmrich

 

Op zaterdag 23 september gingen we met 12 mensen op excursie naar de Liereman. Victor kende dit gebied al langer en deed de rondleiding. Aanwezig waren Aad, Dory, Nico, Mariës, Fred, Victor en zijn zoon Yannick, Louis van Keulen, Peter Slingeland , Hans Smulders, Gerrie Segers en Frans Schelle; de laatste helaas verloor ons en de rest hem, uit het oog.

Victor leidde ons door een afwisselend terrein en wees ons op het terreinbeheer dat er door vrijwilligers gedaan wordt. Oude en jonge hei, soms begraasd , maar ook sommige stukken al langere tijd niet. Daar zag je bv. heel veel brem tussen de heide; iets wat je bij ons eigenlijk nooit ziet. Op andere plaatsen weer mooie bloemrijke weilanden met een prachtig vegetatie-dek waar de Blauwe knoop in volle bloei stond.  Opvallend veel vlinders, Dagpauwoog, Atalanta, Witjes en Gehakkelde Aurelia vlogen erop.

Het weer was erg lekker en we werden dan ook verrast door nog uitbundig zingende boomleeuweriken. Groene specht liet zich nog horen en we kregen van dichtbij kuifmezen te zien. De echte Vlaamse (!) Gaaien lieten zich natuurlijk goed zien. Verder liet Fred ons kennismaken met eetbare paddestoelen. Eekhoorntjesbrood en Berkenboleet stonden er volop.

Victor bracht ons ook nog naar een bijzonder info-bord aan de rand van de hei dat verticaal uit de grond getrokken werd. Aan de ene kant zat een echt metershoog profiel een podzolbodem met uitleg. Aan de andere een mooie visualisatie van hoe hier de eerste bewoners geleefd hebben. Het bord wordt met mechaniek omhooggehouden omdat je op een plateau staat terwijl je naar het bord kijkt ; loop je van het plateau af , zakt het info-bord weer verticaal in de grond! Dit had niemand van ons ooit eerder gezien.

De wandeling terug, ging over een zandpad met aan de ene kant de landbouwenclave met aardappels en mais en aan de andere kant schaallanden langs het natte deel van de heide.  Om toch een indruk te krijgen van de andere helft van de Liereman:  het natte deel klommen we nog even in de uitkijktoren in het gagelbos van waaruit we een prachtig overzicht kregen te zien van het wilgen/gagelmoeras aan de noordkant.  Een ijsvogel liet zich mooi zien; jagend en zittend op een tak. Ook een zwerm boeren- en huiszwaluwen boven het ven en wilde eenden en een paartje krakeenden in het ven waren mooi te zien.

We sloten de excursie af bij het bezoekerscentrum, alwaar men prima regionale bieren schonk; die met gagel viel goed in de smaak!  Klinkend werd het idee geopperd om in het voorjaar nog eens terug te komen voor een ronde door het natte deel van de heide waar we vandaag niet aan waren toe gekomen.

 


Zaterdag 18 februari 2017.

Excursie Leemputten / IJzeren man

Nico Hilgers

 

De eerste vogelexcursie  van de vogelcursus 2017.  Jan van Rijsewijk en ondergetekende waren als begeleiders vanuit de Vogelwerkgroep Midden-Brabant aanwezig. Op de afgesproken plek bij de Leemputten troffen we elkaar om 08.00uur, met de bedoeling een aantal watervogels te zien die we op  de maandagavond daarvoor hadden besproken.

Alsof de “duvel ermee speulde “ was het voor het eerst deze week echt mistig.  Toch bleef de stemming positief en dat werd meteen beloond met toch goede waarnemingen van Knobbelzwaan met ook het  bekende geluid van de vleugelslag. Bij de kleine putten zagen we Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Meerkoet en Grauwe Gans. Ook zagen we , met wat moeite, de Wintertaling. Op de grote put zagen we wel een fuut maar het werd zo mistig dat we op de eilanden zelfs de nesten van de Aalscholvers niet zagen

Daarna gingen we naar het vogelkijkscherm aan de achterkant van de grote put. Gelukkig zagen we van daaruit de Aalscholvers wel op de nesten zitten ; ook kregen we Futen beter te zien. De Grote Zilverreiger en ook de Blauwe Reiger kwamen voorbij. In de laan naar Huize Assisië zaten nogal wat spreeuwen die zich ook goed lieten horen, evenals de Grote Bonte Specht. Met een kleiner groepje reden we daarna naar de IJzeren Man in Vught. Vooral om de Brilduiker te zien, want die is binnen 2 weken waarschijnlijk weer vertrokken naar het Noorden. En jawel.. hij liet zich prachtig zien. Langzamerhand werd het zicht ook beter waardoor we konden geniet van de balts van de Fuut! En ja hoor…. Daar was het gehinnik van de Dodaars. Door de telescoop konden we zien dat die nog in winterkleed was.

Tijdens de wandeling zagen en hoorden we nog Vink, Koolmees en Boomklever. En ja, we zagen ook een Goudhaantje, al was daar nog wat discussie over!


Vrijdagavond 14 juli 2017.

Excursie kasteel Waardenburg

Jan van Rijsewijk

 

Het blijkt dat het niet altijd meevalt mensen te bewegen mee te gaan op een excursie, hoe interessant deze ook mag zijn. Bestemming deze vrijdagavond was kasteel Waardenburg om, niet alleen te kijken naar het groot aantal gierzwaluwen die er mede dank zij onze werkgroep een plaats hebben gevonden, maar ook te genieten van de kasteeltuinen, boomgaarden en andere natuur rondom het kasteel. Gerard had deze excursie georganiseerd en een clubje van 8 personen stond om half acht klaar om gezamenlijk naar Waardenburg te rijden. Daar werden we opgewacht door Bert Vos. Bert is IVN gids en wist ons alles te vertellen over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Na deze uitleg zijn we de landelijk prachtige omgeving ingegaan waar we o.a. jonge ooievaars op nesten tegenkwamen en veel huiszwaluwnesten aan dakranden. De wandeling eindigde op de Waaldijk bij het kasteel, uitkijkend op het waterrijke gebied de Kil.

Een heel interessante zomeravond of zoals iemand later zei: “Leuke excursie. Volgens mij een buitenkansje dat veel mensen gemist hebben”.