EDUCATIE


Om mee te kunnen denken en praten over, maar zeker ook om te kunnen genieten van natuur en landschap in de regio en in ons land is o.a. kennis nodig.  

De VMB faciliteert en stimuleert om kennis op te doen over natuur en landschap. Vogels zijn een onderdeel van deze natuur en elke vogelsoort  is afhankelijk van een type landschap. Zo zijn er specifieke bosvogels, weidevogels, watervogels, roofvogels enzovoorts. Vogels en landschap horen bij elkaar. In de vogelcursus die de VMB organiseert komen de verschillende vogelsoorten, hun afhankelijkheid tot andere organismen, hun specifieke aanpassingen, de anatomie, en dergelijke zaken ter sprake. De theorie van de avonden wordt getoetst tijdens de praktijk in enkele ochtenden.

 

Een streven van onze vogelcursus is dat u na de cursus meer ziet en geniet en begrijpt van de natuur om u heen. Om de opgedane kennis bij te houden en/of uit te breiden, worden door het jaar heen enkele excursies georganiseerd naar verschillende soorten gebieden.