verslagen vogelwerkgroep

Verslagen en rapporten waar leden van de Vogelwerkgroep hun medewerking aan hebben verleend.


Oeverzwaluwen Beekse Bergen 2012-2018

Peer Busink

Download
"In 2011 benaderde Mari de Bijl (een bekende boswachter van Brabants Landschap) mij met de mededeling dat in de oevers van de gegraven vaargeul in de Beekse Bergen oeverzwaluwen huisden. Dit was mij bekend, want ik had met leden van Vogelwerkgroep de Kempen in de 90-er jaren van de vorige eeuw langs de vaargeul voor de nestgelegenheid voor oeverzwaluwen steile wanden afgestoken. Dit op verzoek van de toenmalige eigenaar van Safaripark Beekse Bergen. Het was toen niet alleen een beschermingsactie voor deze soort (oeverzwaluwen waren in begin 90-er jaren als broedvogel vrijwel uit Noord-Brabant verdwenen), maar........."
Oeverzwaluwen Beekse Bergen.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Roeken in Hilvarenbeek.

Peer Busink

Door vervolging en onopzettelijke vergiftiging (bestrijdingsmiddelen) was de Nederlandse roekenstand rond 1970 tot een dieptepunt gedaald, maar na verbod op organische chloorverbindingen als insecticiden, herstelde de populatie zich in de periode daarna. Voor burgers kunnen roeken tijdens de broedperiode zorgen voor overlast. Als je niet zo veel met vogels op hebt, is dat wel begrijpelijk. Voor sommigen kan de aanwezigheid van roeken dan zelfs leiden tot een obsessie. Dan wordt het een moeilijk verhaal om positief over roeken te eindigen. 

Download
Roeken in Hilvarenbeek
Roeken in Hilvarenbeek.docx
Microsoft Word document 744.0 KB

Territoriumkartering Nachtzwaluw Regte Heide 2018.

Naar aanleiding van de waargenomen territoria van nachtzwaluwen tijdens een excursie voor oud-cursisten van de vogelcursus, werd door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant en leden van het Biodiversiteitsteam Goirle op 14 juni 2018 een inventarisatie georganiseerd om het hele gebied op nachtzwaluwen te inventariseren. Door het niet verwachte hoge aantal territoria op die avond werd een tweede inventarisatie gepland, namelijk op 2 juli 2018.

Download
Territoriumkartering Nachtzwaluw in het gebied van de Regte Heide 2018
Inventarisatie Nachtzwaluw Regte heide V
Adobe Acrobat document 8.5 MB

Broedvogelinventarisatie De Hilver 2017.

Vanaf 2012 zijn in de heringerichte De Hilver door de provincie Noord-Brabant en door P. Busink broedvogel-territoriumkarteringen uitgevoerd. De provincie met quickscans tot 2015, P. Busink met elk jaar een verslag waarin op-, cq aanmerkingen stonden aangaande het beleid, die vervolgens met beleidsmedewerkers van betreffende tbo's besproken werden.

 In 2016 en in 2017 werd het hele gebied geïnventariseerd door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant. 

Download
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2017c
Microsoft Word document 57.1 MB

Territoriumkartering Broedvogels in Het Stuk 2017

"In 2002 is ook Het Stuk door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant op broedvogels geïnventariseerd. Het resultaat van die inventarisatie werd toen kwantitatief in zeven 'bezettings categorieën' weergegeven. Enige vergelijking met de resultaten van 2017 is dan mogelijk", zegt Peer Busink hierover.  

Download
Inventarisatieverslag Het Stuk.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB

Territoriumkartering Broedvogels Turkaa 2016 Peer Busink zegt hierover: "Bij mijn weten zijn de gemeentelijke bossen van Hilvarenbeek nooit geïnventariseerd op broedvogels. Toen SOVON met het verzoek kwam om enkele gemeentelijke bosgebieden te inventariseren, was het voor mij als 'vogelaar' en vrijwilliger van SOVON haast vanzelfsprekend om hieraan gevolg te geven". 

Download
VerslagTerritoriakartering broedvogels T
Adobe Acrobat document 2.6 MB

In gedachten zag ik Jac. P. Thijsse op de toren staan, hij keek over de SBB-gronden naar de gronden in de verte van zijn eigen Natuurmonumenten. Het land waar hij zo voor had gestreden en die nu na 80 jaar toch eigendom is geworden van zijn Natuurmonumenten.

Hij draaide zich om, knipoogde naar mij en stak zijn duim op. Het is goed zo.......

Download
2016-02_De Jac.P.Thijssetoren.docx
Microsoft Word document 1.7 MB

Gierzwaluwen kasteel Waardenburg 2009-2015

Hier midden in de polder bij Waardenburg huist een grote kolonie gierzwaluwen die op zwoele zomeravonden een prachtige schouwspel laat zien.....

Download
GIERZWALUWEN WAARDENBURG 2015.pdf
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Inventarisatieverslag 2015   

Territoriumkartering Broedvogels in het  Diessens Broek 

Bij de start van de Landinrichting De Hilver in 1996 bestond het Diessens Broek uitsluitend uit weilanden en enkele maïspercelen..... 

Download
Diessens Broek BL.pdf
Adobe Acrobat document 3.5 MB

Inventarisatieverslag 2015  

Territoriumkartering Broedvogels in de gehele  Moergestelse Gement  en het Moergestels Broek     

In 2015 heeft NM het verzoek gedaan om in de door hen beheerde gebieden het Moergestels Broek (zuid) en de Moergestelse Gement (oost), de weidevogelpopulaties te monitoren...... 

Download
Moergestels Broek en Gement NM.pdf
Adobe Acrobat document 4.0 MB

Inventarisatieverslag 2015  

Territoriumkartering Broedvogels in Den Opslag, Moergestelse Gement en Helsbroek

Het belangrijkste natuurproject was de inrichting van EHS De Hilver, grofweg het gebied weerszijde van de Reusel tussen Diessen en Moergestel..... 

Download
Den Opslag MoergGement en Helsbroek SBB.
Adobe Acrobat document 6.2 MB

2012
Gierzwaluw in Oisterwijk
In de bijlage vindt u de digitale versie van het jaarverslag 'Gierzwaluw in Oisterwijk 2012' met daarin onder andere de resultaten van de gierzwaluwinventarisatie in Moergestel, een verslag van de bouw van de zwaluwtoren en verslagen van onze andere projecten zoals het cameraproject in de kerk. Ook kunt u lezen hoe het gesteld is met de bewoning van de gierzwaluwkasten die door onze voorgangers in 2005 opgehangen zijn in Oisterwijk.
 
Download
jaarverslag 2012_def_dig-versie_0703.pdf
Adobe Acrobat document 7.0 MB

Evaluatie van het beheer in Den Opslag en Moergestels Broek van het EHS-gebied De Hilver in 2012.

Met landinrichting De Hilver is het grootste natuurontwikkelingsgebied van Noord-Brabant gerealiseerd. Het gaat hier om circa 700 ha nieuwe natuur. De belangrijkste

inrichtingswerkzaamheden hebben in twee recente winters plaatsgevonden. Een groot deel van het gebied werd afgegraven en kreeg de natuurdoelstelling “vochtig schraalland”. Een significant deel van het gruttobolwerk in Den Opslag werd behoed voor afgraven en behield de natuurdoelstelling “weidevogelgebied”.

Download
Evaluatie beheer SBB in EHS De Hilver i
Adobe Acrobat document 6.4 MB

Vink

2012

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant.
Auteurs:
Ad v.d. Corput
Jan Paymans
Loe Brokken
Mart de Louwere

Download
rapport Huis ter Heide 2012.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

2011

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2012

Download
GZ+in+Oisterwijk+2011_21sept2012.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB

Grasmus

2011

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemven en omstreken op Landgoed Huis ter Heide. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant.
Auteurs:
Ad v.d. Corput
Jan Paymans
Loe Brokken
Mart de Louwere

Download
Resultaten broedvogels 2011 pdf.pdf
Adobe Acrobat document 607.4 KB

2010

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2010

Download
De+Gierzwaluw+in+Oisterwijk+jan+2010.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

Bonte vliegenvanger

2009

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemvenen omstreken op Landgoed Huis ter Heide. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumentenregio Midden-Brabant.

 

Auteurs:

Petra Fleurbaaij

Ad van den Corput

Jan Paymans

Loe Brokken

Annelies Pouw

Download
Resultaten broedvogels HtHeide 2009.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

2009

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2009. 

Download
De Gierzwaluw in Oisterwijk jan 2010.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB