rapporten en verslagen algemeen


Verslag over het broedseizoen 2020 van werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant.

De vereniging heeft ten doel de akker- en weidevogels in Zuidoost-Brabant te beschermen, vooral tijdens het broedseizoen, zowel de eieren als de jonge vogels.

Download
2020 WWb Zo-Br Verslag broedseizoen.pdf
Adobe Acrobat document 814.9 KB

Watervogels in Nederland 2018/2019

In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2018 tot en met juni 2019.

Download
Watervogels in Nederland in 2018 - 2019.
Adobe Acrobat document 12.7 MB

Verslag Grote gele kwikstaart 2017/2018.

Tot aan de eeuwwisseling broedde de van oorsprong beekbewonende Grote gele kwikstaart zeer incidenteel in Noord-Brabant. Vanaf 2000 nam het aantal plotseling toe. Sinds 2006 volgt Vogels in Brabant de soort op de voet. Een flink aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Daarnaast raadplegen wij gegevens van waarneming.nl en telmee.nl. Hierbij de resultaten van 2017 en 2018.

Download
Verslag Grote gele kwikstaart 2017-2018.
Adobe Acrobat document 604.5 KB

Watervogels in Nederland 2017/2018

Dit rapport kon alleen tot stand komen dankzij de geweldige inzet van een groot aantal mensen. Allereerst worden natuurlijk alle tellers bedankt die, veelal in hun vrije tijd, de tellingen hebben uitgevoerd en hun gegevens aan Sovon ter beschikking hebben gesteld. Allemaal heel hartelijk bedankt!  Lees....


Een verslag van 15 jaar vogelen in het Noorderbos bij Tilburg.

door Ad Kolen

Download
Verslag _ Het Noorderbos en de Vogels 2
Adobe Acrobat document 10.2 MB

Watervogels in Nederland in 2016/2017

Sovon

Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2016 tot en met juni 2017. 

Download
Rapport watervogels 2016-2017.pdf
Adobe Acrobat document 27.4 MB

De grote gele kwikstaart als broedvogel in 2016. 

Tot aan de eeuwwisseling broedde de grote gele kwikstaart zeer sporadisch in Noord-Brabant. Vanaf 2000 nam het aantal plotseling toe. Sinds 2006 volgt Vogels in Brabant de soort op de voet. Een fors aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Daarnaast raadplegen wij gegevens van waarneming.nl. Voor u liggen de resultaten van 2016. 

 

Download
GGK-N-Brabant-2016.pdf
Adobe Acrobat document 868.0 KB

Verslag Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant. 

Het weidevogelseizoen 2017 zit er weer op. Alle mensen die actief meegeholpen hebben om ook dit jaar weer onze vogels een betere kans te geven om tot een goed broedresultaat te komen, hartelijk dank voor geboden de inzet. 

Download
2017 VERSLAG BROEDSEIZOEN WWb Zo-Br.pdf
Adobe Acrobat document 907.5 KB
Download
Alle legsels per bedrijf 2017.pdf
Adobe Acrobat document 256.8 KB

Jaarverslag Natuurmonumenten 2016.

Natuurmonumenten brengt mensen die van natuur houden bij elkaar. Samen beschermen we de natuur. En allemaal verwonderen we ons over de prachtige planten- en dierenwereld. Dat is de rode draad van ons jaarverslag 2016.


Broedvogelrapport 2015 

Sovon

Dit rapport geeft een samenvatting van de broedvogelstand in Nederland tot en met 2015. Het is samengesteld op basis van gegevens uit de verschillende Sovon-broedvogelprojecten. Er is in 2015 door de, veelal vrijwillige, tellers weer een zee aan informatie bijeengebracht.

 

Klik op de foto om het rapport te openen!


Broedvogels in het Hengstven 2015.

De broedvogelbevolking van het Hengstven wordt gedomineerd door soorten van open, extensief gebruikte landschappen, zoals Patrijs, Kwartel en Veldleeuwerik. In de meer besloten gebiedsdelen met heggen en ruige slootkanten komen zijn soorten als Roodborsttapuit, Blauwborst, Grasmus en Spotvogel beeldbepalend.

Download
Sovon rapport.pdf
Adobe Acrobat document 8.1 MB

Broedverslag 2016 van Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant.

Download
2016 Verslag Broedseizoen-1 WWb Zo-Br.p
Adobe Acrobat document 1'012.3 KB

De grote gele kwikstaart als broedvogel in Noord-Brabant in 2015.

Een prachtig resultaat voor de grote gele kwikstaarten in Noord-Brabant, met weer een flinke toename! We hebben de indruk dat dit wel eens de opmaat kan zijn voor een nieuw record in 2016. We krijgen namelijk veel waarnemingen binnen van territoriale grote gele kwikstaarten, waaronder een behoorlijk aantal broedgevallen. 

Download
verslag_ggk2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Jaarverslag Natuurmonumenten 2015.

Natuurmonumenten is een beweging van mensen die samen opkomen voor de natuur in Nederland. Dat is ook de rode draad van het jaarverslag 2015.

Zo hebben ze bijvoorbeeld met duizenden natuurliefhebbers een nieuw bos aangeplant bij Utrecht. Op talrijke andere plekken denken en doen mensen actief mee om de natuur te beschermen en te beheren. Lees er alles over.


De grote gele kwikstaart als broedvogel in Noord-Brabant in 2014.

Sinds 2006 volgt de stichting Vogels in Brabant de soort op de voet. Een groot aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2014.

Download
verslag_ggk2014.pdf
Adobe Acrobat document 695.2 KB

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek 2013.

De winter van 2013 kende wederom een felle koude- en sneeuwperiode, maar toch zijn onze grote gelen netjes de winter doorgekomen: het aantal territoria nam toe van 28 naar 32. Dat is gelukkig een breuk met de dalende lijn van de voorgaande vier jaar. Ook in 2013 onderscheiden onze vogels zich weer van de Twentse en Achterhoekse vogels, maar dit keer in omgekeerde zin... Hoe dan? Je leest erover in het bijgevoegde verslag.

Download
verslag_ggk2013.pdf
Adobe Acrobat document 802.3 KB

Broedresultaten steenuil 2013

Groep Oisterwijk

Het broedseizoen is voorbij en het is dus tijd om u als kastenhouders te informeren over de stand van zaken. Tevens willen wij u bedanken voor u gastvrijheid en medewerking want zonder dat was het voor ons een stuk moeilijker geweest. Het was een spannend seizoen zoals u in deze nieuwbrief kunt lezen.

Namens de Steenuilenwerkgroep Oisterwijk, Frans van de Ven, Christien Hermsen, Bob Visser, Bert de Kort en Anita van Dooren

Download
nieuwsbrief_steenuilen_2013 (1).pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Jaarverslag Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant 2012.

Het was opnieuw een goed uilenjaar, ondanks de soms extreme weersomstandigheden vroeg in het voorjaar. We mogen vaststellen dat de uilenbescherming een prima functionerende vorm van vrijwillige natuurbescherming is.

Download
Jaarverslag-uilenbescherming-Brabant 201
Adobe Acrobat document 4.9 MB

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek 2012.
Zoals te voorzien na de koudeperiode in februari 2012 is er wederom sprake van een afname van het aantal Brabantse territoria. Verder doet zich een gek verschijnsel voor, waarin onze en Limburgse grote gelen zich onderscheiden van de Twentse en Achterhoekse vogels.

Auteur:

Janmartin Rahder

Download
Resultatan grote gele kwikstaart 2012.pd
Adobe Acrobat document 848.7 KB

Grote gele kwikstaart

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek 2011.
Ook in 2011 is een weer lichte afname te zien. 

Auteurs:

Arno Braam en Janmartin Rahder 

Download
Grote gele kwik 2011.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB