NIEUWS UIT DE REGIO

Niet alleen de leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant zijn in de regio bezig met allerlei vogelzaken, ook leden van andere natuurverenigingen doen dat geregeld. Het komt ook voor dat initiatieven worden ontplooid door mensen of groepen die niet zo direct zijn aangesloten bij een natuurorganisatie.

Aan die initiatieven en gerealiseerde projecten op vogelgebied willen wij graag melding van maken.

 

 

December 2015 Job van den Hoven 

In Moerenburg wordt momenteel

eens per twee weken actief geknot door 15 vrijwilligers per bijeenkomst (zie foto). Tot aan maart is men hier mee bezig, met herstel en inrichting van het gebied. Uiteindelijk is dit allemaal ook zeer gunstig voor de steenuilen die in het gebied verblijven en hoop ik op een eerste vrij broedgeval in de nabije toekomst.

Oktober 2013 Job van den Hoven

De  uilenkasten zijn gecontroleerd en gefotografeerd en schoon gemaakt. 1 kast extra bijgehangen, op twee plaatsen activiteit (eieren) steenuil.

Kerkuilen niet aanwezig gezien droge kasten en geen bezette kast bij bezoek. Ransuil aanwezig. Bosuil kast dit jaar niet bezocht, vorig jaar wel.

25 februari 2013

Plaatsen ooievaarsnest in Moerenburg door Job van den Hoven

Afgelopen weekend hebben we met de natuurwerkgroep "Behoud Moerenburg" een
mooi plekje gegeven aan het eerste ooievaarsnest in Moerenburg. Afgelopen jaren is er met enige regelmaat een ooievaar gespot in dit gebied. In de Beekse bergen zitten er elk jaar. Het is te hopen/verwachten dat ze ook in Moerenburg hun kans zullen grijpen als ze het nest zien. Het zou wel erg leuk zijn.
Het schijnt dat als de ooievaar in het land is, de lente begint. Dus dat wordt spotten komende tijd..........
Ik heb enkele foto's in de bijlage gedaan.